عنوان

مسکن شهری/ طرح اقدام ملی نیکشهر

متن

قرعه کشی طرح اقدام ملی (فاز 2) در مرحله سوم و آخر قرعه‌کشی طرح اقدام ملی (فاز2نیکشهر) که مشتمل بر 136 واحد گروه ساخت است، وضعیت 19 قطعه برای 38 نفر مشخص شد. -مراسم قرعه کشی با حضور مدیر بنیاد مسکن شهرستان نیکشهر، مهندس شیده کارشناس مسئول دفتر نظارت و ارزیابی، مهندس گلوی کارشناس مسئول دفتر طرح های ملی مسکن بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان ، نمایندگان فرماندار و اداره راه و شهرسازی و متقاضیان، در نهایت شفافیت برگزار شد.

تاریخ

1400/03/17

تصویر