عنوان

تهیه و بازنگری طرح هادی 5 روستا در حوزه شهرستان ایرانشهر

متن

تهیه: ▫️قلعه تاروان در بخش دامن ایرانشهر ▫پیرانچ در بخش دامن ایرانشهر ✅بازنگری: ▫بمپور:روستای حسین آباد ▫بزمان: مادر مکران ▫بزمان:آسان کوگ 🔹بازدید و بررسی نقشه پیشنهادی تهیه طرحهای هادی بخش بزمان وبمپور انجام گرفت. این طرح از محل اعتبارات سیل در حال اجراست. 🔹جلسه کمیته کارشناسی این روستاه نیز فردا و با حضور مهندس دامنی نماینده بنیاد مسکن استان، دهیاران و بخشداران و نمایندگان دستگاههای اجرایی برگزار می گردد.

تاریخ

1400/03/19

تصویر