عنوان

مهندس منبتی مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان از اجرای طرح هادی روستای کجدر سرباز ، دیدن کردند

متن

در این بازدید ، معاونت های پشتیبانی ،عمران روستایی و بازسازی حضور داشتند و روند اجرای طرح ها بررسی شد . کف سازی و جداره سازی این روستا به وسعت ۲۰۰۰ متر مربع با اعتبار ۶۰۰میلیون تومان ، در حال اجراست.

تاریخ

1400/03/19

تصویر