عنوان

بازدید مهندس دین پرست معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور از حاشیه شهرستان چابهار

متن

بابک دین پرست به منظور بررسی آخرین وضعیت پروژه های سند توسعه و محرومیت زدایی و شرکت در کارگروه تسهیل استان در چابهار به سر میبرد و در این بازدید ، دکتر زنگنه معاون امور اقتصادی استانداری ، فرماندار چابهار ، مهندس منبتی مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان و مهندس صفی پور رییس ستاد هماهنگی ساماندهی سکونتگاه های غیر رسمی چابهار و معاون مسکن شهری بنیاد مسکن استان حضور دارند .

تاریخ

1400/03/26

تصویر