عنوان

پروژه 96 واحدی ترنج بلوار پرستار زاهدان

متن

🔻مهندس مهدیان کارشناس مسکن شهری دفتر مرکزی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور از پیشرفت پروژه ترنج زاهدان ، بازدید کرد 🔻فاز نخست این پروژه با زیربنای 5 هزار و 704 متر مربع و با میانگین پیشرفت فیزیکی بیش از 45 درصد و فاز دوم آن نیز در مرحله اجرای فندانسیون با 4 درصد پیشرفت فیزیکی در حال اجراست. 🔻فاز دوم این پروژه نیزدر مراحل اجرای نما، تاسیسات برقی و مکانیکی و کف سازی قرار دارد ✔️این پروژه با بهره گیری از توان نیروهای بومی و نظارت و اجرای بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان در حال انجام است .

تاریخ

1400/03/30

تصویر