عنوان

عمران روستایی/ طرح هادی روستایی در شهرستان سرباز

متن

* بازدید مهندس قیصری معاون عمران روستایی و مهندس افشین فر کارشناس مسئول نظارت و ارزیابی طرح های هادی بنیاد مسکن استان از پروژه های عمرانی شهرستان سرباز 5 طرح هادی روستایی سال گذشته در سرباز به مرحله اجرا درامده است. این طرح ها شامل اقدامات عمرانی در روستاهای کجدر ،‌دزبکان ،‌انگوری ، کزور و بابسکان است .

تاریخ

1401/02/28

تصویر