عنوان

مجتمع مسکونی باران شهر کنارک

متن

این پروژه 20 واحدی در قالب 10 ساختمان 2 طبقه در حال اجرا است و پیش بینی میشود تا پایان سال جاری به اتمام رسد. همچنین به دلیل استقبال متقاضیان ، احداث 18 واحد دیگر در فاز دوم این پروژه در دست برنامه ریزی است .

تاریخ

1401/02/31

تصویر