عنوان

جلسه کمیته کارشناسی طرح هادی شهرستان سیب وسوران برگزار شد.

متن

در این جلسه، تهیه، بازنگری طرح هادی روستاهای زیارت ، چاه میر و ناصراباد از توابع مرکزی وروستاهای نورآباد ، مهراباد و پسکوه از توابع بخش پسکوه وروستاهای زیارت، کورناهوت و گوهرمیلی از توابع بخش هیدوچ شهرستان سیب وسوران مورد بررسی قرار گرفت. این جلسه با حضور اعضای کارگروه شامل نمایندگان فرمانداری، بخشداری، راهداری ، منابع طبیعی، جهاد کشاورزی ، محیط زیست ، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و مشاورین طرح در سالن جلسات بنیادمسکن شهرستان برگزار شد.

تاریخ

1401/06/25

تصویر