عنوان

جلسه بررسی اجرای قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی

متن

جلسه بررسی اجرای قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی حمایت از تولید و عرضه مسکن و پرونده‌های منازل مسکونی و فضاهای آموزشی ، * با حضور رییس حوزه قضایی شهرستان دشتیاری و مدیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان چابهار در محل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان برگزار شد.

تاریخ

1401/06/24

تصویر