عنوان

دبیر قرارگاه جهادی گام دوم انقلاب اسلامی در سیستان ‌‌بلوچستان با مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان دیدار کرد

متن

در دیدار روز پنجشنبه ، دکتر حیدری ؛دبیر قرارگاه جهادی گام دوم انقلاب اسلامی در سیستان و بلوچستان با دکتر بیک مداح مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان ، *پیرامون خدمات ارزنده بنیاد مسکن در سطح استان بحث و گفتگو شد . * وی در این دیدار گفت : بنیاد مسکن در حفظ آرمان‌های والای انقلاب و تکریم محرومین بسیار مثبت عمل کرده است . دکتر بیک مداح مدیرکل بنیاد مسکن استان نیز در این دیدار * بر عزم بدنه بنیاد مسکن در تداوم خدمت و تحقق اهداف ترسیم شده توسط مقام معظم رهبری در گام دوم انقلاب تاکید کرد. *

تاریخ

1401/06/25

تصویر