عنوان

برگزاری کارگاه آموزشی جوش و روش های بازرسی جوش

متن

به همت دفتر آموزش بنیاد مسکن و همکاری مدیریت کارگاه تولیدی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان ، بخش عملی کارگاه آموزشی جوش با حضور کارشناسان فنی معاونت های بازسازی ، مسکن شهری ،شعبه زاهدان و پرسنل کارگاه ، در محل کارگاه تولیدی محصولات فلزی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان برگزار شد . در این بخش ، ضمن بررسی معایب جوش ، روشهای چشمی ، التراسونیک ، رادیوگرافی و ذرات مغناطیسی ، در بحث بازرسی جوش تشریح شد

تاریخ

1401/06/27

تصویر