عنوان

برگزاری جلسه کمیته تصویب طرح های هادی روستائی

متن

به گزارش روابط عمومی ، جلسه کمیته تصویب طرح های هادی روستائی جهت بررسی و تصویب 18 طرح هادی روستائی در شهرستان های استان، با حضور مهندس جمشیدزائی معاون عمران روستائی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان، مدیران بنیاد مسکن شهرستان های تابعه ، کارشناسان حوزه عمران روستائی، نماینده فرمانداری های شهرستانهای استان و سایر اداره های ذیربط و مشاورین طرح های هادی روستائی برگزار گردید.

تاریخ

1397/11/02

تصویر