عنوان

برگزاری دوره آموزشی بازرسی جوش و تست غیر مخرب جوش

متن

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان، دوره آموزشی بازرسی جوش و تست غیر مخرب جوش با حضور کارشناسان فنی در حوزه های عمران روستائی، بازسازی و مسکن شهری در محل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان برگزار گردید. نوری صادق در خصوص این دوره آموزشی گفت: این دوره آموزشی بخشی از برنامه پیش بینی شده بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان بوده است که با هدف ارتقای دانش فنی کارشناسان حوزه های مرتبط به منظور کاهش هزینه های ناشی از عدم تسلط به این مبحث برگزار گردیده است.

تاریخ

1397/11/04

تصویر