عنوان

گزارش خبرگزاري رسمي قوه قضاييه (ميزان) از عملكرد بنياد مسكن انقلاب اسلامي سيستان و بلوچستان

متن

مهندس منبتي مديركل محترم بنياد مسكن استان ، يكسال پس از سيل فراگير بلوچستان در مصاحبه با خبرگزاري ميزان،از پيشرفت هاي صورت گرفته در بخش هاي مختلف مسكن شهري و روستايي و طرح هاي عمراني ، سخن گفتند. لینک : https://www.mizanonline.com/fa/news/692359/%DB%B1%DB%B6%DB%B0%DB%B0%DB%B0-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B4%D8%AF

تاریخ

1399/10/23

تصویر