عنوان

عمران روستایی /ماشین آلات اجرایی

متن

اسقرار اکیپ ماشین آلات اجرایی در روستای هیدوچ پائین ازبخش هیدوچ شهرستان سیب وسوران 🔹امور اجرایی ماشین آلات اجرای 12 هزار مترمربع زیرسازی را در این روستا عهده دار است که اجرای آن آغاز گردیده است. 🔹 این روستادرفاصله65کیلومتری ازمرکزشهرستان واقع شده است.

تاریخ

1400/03/19

تصویر