عنوان

اجرای آسفالت معابر روستای خمر

متن

اجرای آسفالت معابر روستای خمر از توابع شهرستان هیرمند به مساحت ۴۰۰۰ متر مربع با اعتباری بالغ بر ۳۵۰ میلیون تومان به اتمام رسید. روند آسفالت روستاهای سیستان که از سال ۹۹ با شتاب در حال اجراست ، در سه ماهه اول سال جاری با اجرای آسفالت در ۶ روستای خمر ، گل محمد بیک ، اسلام آباد، چلستعلی ، حسین اسماعیل، حسن آباد ورمال و سدکی ادامه یافته است و همچنین اجرای آسفالت در ۳ روستای دیگر تا پايان خرداد ماه در دستور کار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان زابل قرار دارد .

تاریخ

1400/03/19

تصویر