عنوان

اجرای عملیات آسفالت معابر * روستای جلالی شهرستان زهک

متن

اجرای عملیات آسفالت معابر * روستای جلالی شهرستان زهک به مساحت 3 هزار مترمربع و با اعتبار بالغ بر 250 میلیون تومان از محل اعتبارات ملی * به پایان رسید. * جلالی ، هفتمین روستای سیستان است که ابتدای سال جاری تا کنون ، آسفالته میشود *

تاریخ

1400/03/19

تصویر