عنوان

بازدید مهندس عرفانیان مشاور مدیرکل محترم در مدیریت بحران ، از ستاد بازسازی فنوج

متن

در بازدید مهندس عرفانیان مشاور مدیرکل محترم در مدیریت بحران ، از ستاد بازسازی فنوج ، نشست آموزشی و انگیزشی با هدف اتمام بهینه بازسازی برگزار شد . ✔️ستاد بازسازی شهرستان فنوج عهده دار احداث 1553 واحد مسکونی و تعمیر 200 واحد مسکونی دیگر است و پیش بینی میشود تا پایان تیرماه ، عملیات بازسازی در این مناطق به پایان رسد .

تاریخ

1400/03/26

تصویر