عنوان

احداث مسکن شهری / پروژه نیلوفر

متن

🔻مجتمع مسکونی 120 واحدی نیلوفر دومین پروژه بزرگ شهری در زاهدان است که از سال 99 با بهره گیری از آورده متقاضیان و تسهیلات کم بهره در حال ساخت است. ✅این پروژه در قالب 6 بلوک 20 واحدی با 10 درصد پیشرفت فیزیکی در بلوار جمهوری زاهدان با نظارت و اجرای معاونت مسکن شهری بنیاد مسکن استان در حال اجراست.

تاریخ

1400/03/30

تصویر