شهرستان:

زهك

تلفن:

32615150-32615219

فکس:

32612364

آدرس:

زهك - پشت اداره آموزش و پروش، داخل مجتمع سایت ادارات شهرستان زهک
ساخته شده در 10/8/2558 9:43 غ.م توسط samix admin
آخرین اصلاح در 29/11/2558 8:22 غ.م توسط سیستان و بلوچستان - روابط عمومی