شهرستان:

خاش

تلفن:

33723897

فکس:

33729494

آدرس:

تقاطع خيابان سعدي و آزادي
زمان ایجاد 1394/04/15 01:41 غ.م توسط System Account
زمان آخرین تغییر 1394/09/08 08:13 غ.و توسط سیستان و بلوچستان - روابط عمومی