شهرستان:

نيكشهر

تلفن:

35224035

فکس:

35222705

آدرس:

نيكشهر. خيابان وحدت بنياد مسكن انقلاب اسلامي
زمان ایجاد 1394/05/19 09:43 غ.و توسط samix admin
زمان آخرین تغییر 1394/09/08 08:20 غ.و توسط سیستان و بلوچستان - روابط عمومی