شهرستان:

نيكشهر

تلفن:

35224035

فکس:

35222705

آدرس:

نيكشهر. خيابان وحدت بنياد مسكن انقلاب اسلامي
ساخته شده در 10/8/2558 9:43 غ.م توسط samix admin
آخرین اصلاح در 29/11/2558 8:20 غ.م توسط سیستان و بلوچستان - روابط عمومی