شهرستان:

زابل

تلفن:

32228100-3225646

فکس:

32223660

آدرس:

زابل . ميدان جهاد كشا ورزي خ باقری شمالی نبش 20 متری دانشگاه
ساخته شده در 6/7/2558 1:40 غ.و توسط System Account
آخرین اصلاح در 29/11/2558 8:12 غ.م توسط سیستان و بلوچستان - روابط عمومی