شهرستان:

زابل

تلفن:

32228100-3225646

فکس:

32223660

آدرس:

زابل . ميدان جهاد كشا ورزي خ باقری شمالی نبش 20 متری دانشگاه
زمان ایجاد 1394/04/15 01:40 غ.م توسط System Account
زمان آخرین تغییر 1394/09/08 08:12 غ.و توسط سیستان و بلوچستان - روابط عمومی