شهرستان:

خاش

تلفن:

33723897

فکس:

33729494

آدرس:

تقاطع خيابان سعدي و آزادي
ساخته شده در 6/7/2558 1:41 غ.و توسط System Account
آخرین اصلاح در 29/11/2558 8:13 غ.م توسط سیستان و بلوچستان - روابط عمومی