شهرستان:

ایرانشهر

تلفن:

37224518

فکس:

37221468

آدرس:

خيابان نور- جنب كارخانه يخ
ساخته شده در 6/7/2558 1:42 غ.و توسط System Account
آخرین اصلاح در 29/11/2558 8:14 غ.م توسط سیستان و بلوچستان - روابط عمومی