شهرستان:

ایرانشهر

تلفن:

37224518

فکس:

37221468

آدرس:

خيابان نور- جنب كارخانه يخ
زمان ایجاد 1394/04/15 01:42 غ.م توسط System Account
زمان آخرین تغییر 1394/09/08 08:14 غ.و توسط سیستان و بلوچستان - روابط عمومی