شهرستان:

چابهار

تلفن:

35320153-35320710

فکس:

35322731

آدرس:

شهرستان . چابهار خ خيام روبروي آزمايشگاه
زمان ایجاد 1394/05/19 09:34 غ.و توسط samix admin
زمان آخرین تغییر 1394/09/08 08:16 غ.و توسط سیستان و بلوچستان - روابط عمومی