شهرستان:

چابهار

تلفن:

35320153-35320710

فکس:

35322731

آدرس:

شهرستان . چابهار خ خيام روبروي آزمايشگاه
ساخته شده در 10/8/2558 9:34 غ.م توسط samix admin
آخرین اصلاح در 29/11/2558 8:16 غ.م توسط سیستان و بلوچستان - روابط عمومی