معاونت مسکن شهری

شرح وظایف معاونت مسکن شهری
 
 
بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به موجب اساسنامه مصوب خود تولید انبوه مسکن شهری را در قالب مسکن حمایتی و مسکن به قیمت تمام شده برای گروههای کم درآمد در دستور کار دارد.
 
هدف غایی بنیاد مسکن در موضوع تولید مسکن شهری تأمین مسکن برای اقشار کم درآمد متناسب با نیازهای مادی و معنوی متعادل با وضعیت اقتصادی خانواده کم درآمد می‌باشد.
 
برای تحقق این هدف سیاست‌گذاری بخش مسکن شهری عبارت است از:
 
1- تولید انبوه مسکن برای کاهش هزینه ها
 
2- توجه به مقاوم سازی بنا برای افزایش عمر مفید ساختمان
 
3- پرهیز از تزئینات غیرضروری در بنا
 
4- صیانت از شأن و منزلت خانواده و پرهیز از نمایش پروژه‌های مسکونی تحویلی به عنوان مسکن فقرا
 
5- تعریف پروژه، احداث آن برای طیفی از طبقات محروم تا میان درآمد برای جلوگیری از تجمع خانواده‌های فقیر در یک پروژه و پرهیز از اثرات تشدید فقر در یکجانشینی فقرا
 
6- استفاده از یارانه‌ها، خاص سازمان (حساب 100 حضرت امام (ره)) و دولت، تسهیلات بانک‌ها، کمک‌های خیرین و... در تأمین بهای واگذاری واحد مسکونی برای کاهش فشار اقتصادی به خانواده کم درآمد
 
7- توجه به معماری بیرونی و درونی بنا به ویژه در برخورداری از نور آفتاب، شرایط بهداشتی، منظر و زیبایی محیط و توجه به عدم اشراف به درون واحد مسکونی برای ارتقاء مطلوبیت واحد مسکونی
 
8- توجه به تأمین سایر شرایط و امکانات مورد نیاز زندگی اعم از تأمین انرژی، آب، خدمات آموزشی، بهداشتی و... فضای سبز محوطه در زمان ساخت پروژه
 
9- تعریف پروژه در روستاهایی که دارای توجیه اقتصادی می باشند.
 
10- نظارت بر اجرای عملیات ساخت واحدهای مسکن شهری
 
11- طراحی نقشه های معماری و سازه توسط کارشناسان حوزه
 
12- پیگیری و اجرای آیین نامه های مربوطه به واگذاری واحدهای مسکونی و برگزاری جلسات مربوطه
 
13- ارائه پیشنهادات و راهکارهای لازم جهت بهبود وضعیت واگذاری مسکن شهری
 
14- برگزاری کلاس های آموزشی در خصوص موارد مربوط به ساختمان
 
15- بررسی توجیه فنی و اقتصادی پروژه های مسکن شهری
 
16- بررسی شرایط مختلف پیمانکاران جهت شرکت در مناقصات پروژه های مسکن شهری
 
17- ثبت نام و شناسایی متقاضیان واجدشرایط مسکن شهری و معرفی آن به شهرستان ها جهت تشکیل پرونده
 
18- پیگیری و انجام امورات مربوط به خیرین مسکن ساز استان و تعامل با انجمن محرومان
 
19- پیگیری و همکاری لازم با ادارات بهزیستی و کمیته امداد جهت تأمین مسکن معلولین و مسکن محرومان
 
20- انعقاد قرارداد به صورت مشارکتی با شرکت های معتبر متقاضی جهت ساخت مسکن
 
21- متره و برآورد حجم عملیات اجرایی پروژه قبل از شروع و در حین اجرا
 
22- کنترل و مدیریت پروژه های مسکن شهری
 
23- پیگیری اخذ تسهیلات خرید مسکن مهر و اعطای تسهیلات مسکن مهر برای پروژه های مسکن شهری
 
24- تهیه و تکمیل بودجه سالیانه حوزه مسکن شهری
 
25- تهیه عملکرد سه ماهه حوزه مسکن شهری و ارسال به دفتر مرکزی
 
26- ارسال گزارش پیشرفت فیزیکی بصورت ماهیانه به دفتر مرکزی
 
 
 
امور مسکن مهر
 
1- نظارت و بازدید میدانی پروژه های مسکن مهر شهرهای زیر 25 هزار نفر جمعیت استان
 
2- مدیریت پروژه های مسکن مهر شهری زیر 25 هزار نفر استان
 
3- ارسال آخرین بخشنامه های مسکن مهر به شهرستان ها و اطلاع رسانی آن به متقاضیان مسکن مهر
 
4- پیگیری و اقدام لازم در خصوص جذب سهمیه مسکن مهر استان
 
5- بررسی و پیگیری شرایط متقاضیان مسکن مهر استان از طریق اداره کل راه و شهرسازی استان
 
6- پیگیری و اقدام لازم در خصوص افتتاح واحدهای مسکن مهر شهرهای زیر 25 هزار نفر استان
 
7- پیگیری و برخورد با متقاضیان و تعاونی های متخلف و کم کار از طریق اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و اداره کل راه و شهرسازی
 
8- انعقاد قرارداد با اداره پست در خصوص ثبت اطلاعات متقاضیان مسکن مهر در سامانه مربوطه
 
9- کنترل و بررسی ثبت مشخصات متقاضیان مسکن مهر از طریق سامانه مرکزی استان
 
10- تهیه و طراحی نقشه های تفکیکی و آماده سازی اراضی مسکن مهر شهرهای زیر 25 هزار نفر جمعیت استان
 
11- پیگیری اجرای تأسیسات زیربنایی اراضی مسکن مهر از طریق دستگاه های ذیربط
 
12- بررسی و پیگیری مشکلات مربوط به مسکن مهر از طریق شورای مسکن شهرستان ها و استان
 
13- پیگیری راهکارهای مختلف برای تأمین اراضی مسکن مهر از طریق:
 
- استفاده از زمین های دولتی در اختیار راه و شهرسازی، منابع طبیعی و ...
 
- زمین های توافقی به صورت توافق با مالکین حقیقی و حقوقی
 
- اراضی در اختیار بنیاد مسکن به عنوان نهاد عمومی غیردولتی
 
14- پرداخت تسهیلات مسکن مهر به متقاضیان و تعاونی های مربوطه
 
15- ارسال آمار مسکن مهر به ادارات استان
 
16- تنظیم صورتجلسه عملیات بانکی مسکن مهر با بانک بصورت هفته ای