نظارت کارگاهی بر اجرای پروژه های طرحهای هادی روستایی

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان سیستان و بلوچستان در نظر دارد نظارت کارگاهی بر اجرای طرحهای هادی خود را طبق اسناد زیر بر اساس آئین نامه خرید خدمات مشاور به مهندسین واجد صلاحیت واگذار نماید.

دانلود شرح خدمات
دانلود اسناد 1
دانلود اسناد 2