اندازۀ تصویر
  
  
DSC_0562.JPGDSC_05622784 x 20122223 KB 1401/3/3 10:56 AM
DSC_0579.JPGDSC_05792228 x 15821469 KB 1401/3/3 10:56 AM
DSC_1587.JPGDSC_15875568 x 371211951 KB 1399/6/18 04:08 PM
DSC_1707.JPGDSC_17075568 x 371212540 KB 1399/6/18 04:09 PM
DSC_9402.JPGDSC_94025568 x 371211521 KB 1399/6/18 04:14 PM
تا سال 1410 تمامی واحدهای مسکونی روستایی در سیستان و بلوچستان مقاوم سازی میشوند.JPGتا سال 1410 تمامی واحدهای مسکونی روستایی در سیستان و بلوچستان مقاوم سازی میشوند5568 x 371211593 KB 1401/3/3 10:18 AM
حضور دکتر نیکزاد در مسجد روستای دیرمان تلنگ قصرقند.jfifحضور دکتر نیکزاد در مسجد روستای دیرمان تلنگ قصرقند1032 x 58183 KB 1401/3/3 10:18 AM
ساختمان اداری.JPGساختمان اداری516 x 800131 KB 1394/9/1 11:15 AM